On the front Picture: Merrylu Casselly and Jimmy Folco

Photo by Circus Scandinavia 2010 (C).

 

January 22nd.

Circus Wictoria

´News from Martin Lasson Berglund

The Swedish circus Victoria is out now with their program. Circus Victoria is maybe not the biggest circus but they present one of the best horse acts in Scandinavia. This title belongs to another Swede – Jessica Bengtsson daughter of the circus Olympia director couple Henrika and Herbert Bengtsson. Jessica has been a part of Wictoria before and in this season she present a very nice pony entrée camels and a high school act.

 

Found in the 2011 program:

Los Gauchos – Argentinean folklore

Halyna – Solo Trapeze.

A Persch act from Ukraine

Strapat act from Russia.

Clowns from Finland.

Jessica Bengtsson.

Acrobatic clowns.

Edita and Arrjeta with a daring crossbow act

Lars Ake and Karin Jonson welcomes the audience for 2011 with premiere at April 1st in Heby

In Scandinavian: 

Svenske Cirkus Wictorias er ude med deres nye program. Cirkus Wictoria er måske ikke det største cirkus men alligevel har de en af de bedste heste numre på programmet. Det er Svesnske Jessica Bengtsson der tager endnu en sæson i Wictoria. Jessica er datter af cirkus Olympia direktør parret Henrika og Herbert Bengtsson. I denne sæson vil Jessica præsentere sit pony nummer, kameler og skoleridt – alle dyr dyr fra Cirkus Olympia.

I programmet finder vi yderligere:

 

Los Gauchos – Argentinsk folklore

Halyna – Solo Trapez.

 Persch nummer fra Ukraine

Strapat fra Rusland

Klovne fra Finland.

Jessica Bengtsson.

Akrobatiske klovne.

Edita og Arrjeta med et super spændende armbrøst nummer

 

Lars Ake and Karin Jonson byder indenfor til en ny sæson d. 1. april 2011 i Heby.

 

 

 

 

 

January 19th.

Happy Birthday

Circus Scandinavia wishes Bernhard Kaselowsky a very happy 50 years birthday today. I know you will have a great day with family and your friends. Bernahard has been a part of Danish circuses in many years but also a single season in the Norwegian circus Agora years ago.

 

In Scandinavian:

 

Cirkus Skandinavia ønsker Berhard Kaselowsky et stort tillykke med hans 50 års fødselsdag i dag onsdag. Jeg ved at familie og venner vil samles og fejre dig med manér. Bernahrd har været en del af Dansk cirkus i mange år men det er da også blevet til en enkelt sæson i Norske Agora.

 

 

 

January 18th.

                            Jorgen Borsch

Event promoter, circus producer and businessman, Copenhagen, celebrates today his 70 years.

As a guest consecutive 28 of the 35 international circus festivals in Monte Carlo, is Jörgen Borsch this year the prince's most frequent guests, Nordic circus man.

Enough particular there, he has created contacts; But during visits to the circus and
at festivals in the east and west, Jörgen borsch as talent scout has found special entertainers for circus, television and cultural festivals in Northern Europe and the Baltics. A circus-interest since childhood, coupled with seeing the numbers in a different light than most professionals are his hallmark. When he has to cast the performers and build a program up, he thinks the "headlines" and "images".

Educated in Manufaktur a retail, Higher Commercial School, newspaper and he came in the PR industry.   Jörgen Borsch became  promoter for Holiday On Ice in Scandinavia. Through over 20 years "on the dusty roads", he helped round events in all cities with more than 1,000 people! One of the crowning glory was H.R.H. Prince Henriks's visit to Bossle's Hell Drivers Show in Fredensborg, where Jonny Bossle drove an enthusiastic Prince a trip by car, tilted on 2 wheels in the show.

Birthday boy has no car, but goes his 10-12 km.s journeys for inspiration and relaxation.
And then it's back up in a plane out for new, interesting artists for an executive.

                        Jørgen Börsch.

Event-promotor, cirkus-producent og erhvervsmand, København, fylder i dag 70 år.

Som gæst ved uafbrudt 28 af de 35 internationale cirkus-festivaler i Monte-Carlo, er Jörgen Börsch i år fyrstens hyppigst indbudte, nordiske cirkusmand.

Nok er det bl.a. der, han har skabt sig kontakter; Men det er under besøg i cirkus og
på festivaler i øst og vest, Jörgen Börsch som talent-spejder har fundet specielle artister til cirkus, tv og kulturfestivaler i Nordeu-ropa og de Baltiske lande. En cirkus-interesse fra barnsben, parret med at se numrene i et andet lys end de fleste fagfolk, er hans særkende. Når han skal caste artister og bygge et program op, tænker han i ”overskrifter” og ”billeder”.

Uddannet i manufaktur en detail, Højere Handelsskole, dagblad og kom han i PR-branchen. Så fik Jörgen Börsch tilbuddet som promotor for Holiday On Ice i Skandinavien. Gennem godt 20 år ”på de støvede landeveje” hjalp han events rundt i samtlige byer med flere end 1.000 indbyggere ! En af kronerne på værket var H.k.H. Prins Henriks besøg til Bossle's Hell Driver Show i Fredensborg, hvor Jonny Bossle kørte en begejstret Prins en tur i bil, hældende på 2 hjul, i showet.

Fødselaren har ikke bil, men går gerne sine 10-12 km.s ture, for inspiration og afslapning. Og så er det igen op i et fly, ud efter nye, interessante artister for en direktion.

 

January 15th.

 

Circus Finlandia.

Circus Finlandia is out with their coming summer program. Once again The Danish clown and his Finish wife Tiina can be found here in Finland. BonBon and Tiina was in many many season a part of the Danish circus Arena, where BonBon also was in charge of the sound.

 

Also in the program we find the Catana springboard troupe, many season in the huge German circus Krone and also seen in Arena for the 2003 season

 

 

Gotys clowns, seen before in Finlandia and the great dog trainer Patrick Harrisson. Patrick was a part of the Norwegian circus Merano in 2009, Brazil Jack in Sweden for 2010.

 

Cong Tian – the guy with a great success in Benneweis for 2010, performing his absolutely exceptional mono bike act on low wire.

 

Rest of the program under the Scandinavian version.

 

In Scandinavian:

 

Cirkus Finlandia er ude med deres program for 2011. Endnu engang vil den Danske klovn og hans Finske kone Tiina blive præsenteret. BonBon og Tiina var i en længere årrække en del af Danske cirkus Arena, hvor BonBon også var ansvarlig for lyden.

 

Også i Programmet er Catana truppen med deres springbræt nummer. En lang årrække var de en del af det store Tyske cirkus Krone og tilbage i 2003 ligeledes en del af cirkus Arena

 

Goty´s klovne brødrene er også tilbage i Finlandia. Patrick Harrisons Hot Dogs med hans morsomme hunde nummer vil også være at finde i programmet. Patrick var i 2009 i Norske Merano og i sæson 2010 i Svenske Brazil Jack.

 Cong Tian der var i Danske Benneweis i 2010 med meget stor succes vil også være en del af Finlandia med sit meget flotte low wire på et hjulet cykel nummer.

Resten af programmet herunder.

 

Clowns BonBon & Tiina
Catana Troupe 
Eshimbekov Truppe
Duo Vanegas- wheel of death
Gotys clowns
Graziella "upside-down" Air act

Clarrisons hot dogs
Duo Varnas - strapatennr.
Cong Tian – low wire

Carl Jernström Jr-Juggler

Anne-Mari Kanniainen  

 

January 12th.

 Soren Arli

 

It is with deep sadness to announce that circus director Soren Arli  has died. Soren Arli was with his wife Lotte Arli founders of their dream Denmark's smallest circus. It's a big shock and becomes a huge need especially for the family to which all thoughts are right no

In Scandinavian

Det er med dyb sorg at skulle meddele at cirkus Arli direktør Søren Arli er afgået ved døden. Søren Arli var sammen med sin kone Lotte Arli grundlæggerne af deres drøm Danmarks mindste cirkus. Det er et stort chock og bliver et kæmpe savn især for familien, hvortil alle tanker går lige nu.

 

Martin and Søren Arli in their fantastic clown act.

January 8th.

Wolfgang Lauenburger

The fantastic dog trainer Wolfgang Lauenburger has been contracted for the Swedish circus Maximum 2011. The act is very charming with absolute mixed dogs – lots of races. Wolfgang was a part of the Danish circus Arena in 2010 and he and his dogs was also seen in Monaco circus festival in 2009.

 

In Scandinavian:

 

Den fantastiske hunde træner Wolfgang Lauenburger har skrevet kontrakt med Svenske cirkus Maximum for kommende 2011 sæson. Dette hunde nummer er yderst charmerende med blandede racer. Wolfgang var i 2010 en del af forestillingen i Danske cirkus Arena og i 2009 var dette nummer også med i Monaco cirkus festival.

------------------------------------------------------------------

Roby Berousek

Roby Berousek has been a part of Circus Arena in several years both as an artist but also in charge of the workers in Arena. It was expected that Roby would perform his combined ladder and juggling balance in the coming season. This will not happen because circus Arena has decided to replace his act with a more suited act to the performance – The new act is syncron swimmers from Russia – The 2011 Arena performance  is called " Circus under water."

In Scandinavian:

                           Roby Berousek
Roby Berousek har været en del af Cirkus Arena i flere år både som kunstner, men også med ansvar for arbejderne i Arena. Det var forventet, at Roby ville udføre sit kombinerede stige og jonglerer balance i den kommende sæson. Dette vil ikke ske, fordi cirkus Arena har besluttet at erstatte nummeret med en mere egnet til forestillingen - Det nye nummerer syncron svømmere fra Rusland - I 2011 har Arena givet deres forestilling navnet  "Cirkus under vand."

 

January 6th.

 News from Germany

Brought to you by Holger Gensel

(Germany)

 

Circus Krone will start with a new program on 07.th of April in Munich u.a.with the Rossyan clowns.

 Circus Charles Knie will start on 24.th of April in Frankfurt/Main new with Kenny Quinn and other acts.

 Circus Roncalli will start on 11.th  of March in Recklinghausen with half a new program. New are Florian and Edita Richter (from Hungaria) with horses, the Azzario Sisters with equilibristik and the football-juggler Jemile Martinez. In the second half of the year, Roncalli will be touring in Austria.

 André Heller (Afrika, Afrika) will start a new horse-show, called Magnifico, together with acrobathes, dancers, clowns and musicians. The premiere will be on 09.th of February in Munich.

 The russian Circus from Smith (NL), together with the clown Oleg Popov, will be in in Hamburg from 20.th of January until the 06.th of February.

 Rebecca Simoneit-Barum and her husband Pierre Bauer

will start a new circus "Le cirque Rouge" in 2012.

 Circus Busch-Roland plans to travel in 2011 for four month.

 Circus Carl Busch will start there tour first in August.

 The Buby Ernestos Clowns will be in Circus Royal in Switzerland for the season 2011.

 The horse-show (Zauberwald 3) "Sudakan" which started in the end of September stopped, because the had no money anymore.

 

  In Scandinavian:

 

Cirkus Krone vil starte med et nyt program d. 7. april i München with den Rossyan klovnene.

Cirkus Charles Knie
begynder d. 24. april i Frankfurt / Main nyt med Kenny Quinn og andre numre.

Cirkus Roncalli vil
starte 11. marts i Recklinghausen med et halvt et nyt program. Nye er Florian og Edita Richter (fra Ungarn) med heste, Azzario Sisters med equilibristik og fodbold-jonglør Jemile Martinez. I anden halvdel af året, vil Roncalli være på tur i Østrig.

André Heller (Afrika, Afrika) vil starte en ny heste-show, kaldet Magnifico sammen med akrobater, dansere, klovne og musikere. Premieren vil være 9. februar i München.


Den russiske Circus
 Smith (NL), sammen med klovnen Oleg Popov, vil blive i  Hamburg fra 20.  januar til 06.  februar.

Rebecca Simoneit-Barum og hendes mand Pierre Bauer
vil starte
et ny cirkus "Le Cirque Rouge" i 2012.

Cirkus Busch-Roland vil  rejse i 2011 til i fire måneder.

Cirkus Carl Busch vil først starte deres turné  i august.

 Buby Ernestos Klovnene vil være i cirkus Royal i Schweiz for sæsonen 2011.

Hesten-show (Zauberwald 3) "Sudakan", som startede i slutningen af september stoppede grundet konkurs

 

 

-------------------------------------------------------------

New band in Dannebrog.

Circus Dannebrog want to give the performane a more modern sound for the coming 2011 tour. Therefore Circus Dannebrog´s longtime conductor and orchestra been replaced with a more modern band. The old circus circus band has been a part of Dannebrog since 1983 and led by Mr.Ryszard Murakowsky. The new band leader is Tino Aeby and a seven man band. In last season the band was a part of circus Noch, The dinner show and Europark Christmas circus. The new band includes more modern instruments and a more rocking sound.

 

In Scandinavian:

 

Cirkus Dannebrog har ønsket at give deres forestilling en langt mere moderne lyd I kommende 2011 sæson. Derfor er Dannebrogs mange årige kapel mester (siden 1983) Rychard Murakowsky blevet erstattet med et mere moderne orkester. Den nye band leader Tino Aeby kommer med et syv mands orkester. I sidste sæson spillede dette orkester i cirkus Noch, Dinner showet og Europar jule cirkus. Det nye band bruger mere moderne instrumenter og har en mere rocket lyd.

 

 

January 2nd.

Rosi Hochegger

The great artist Rosi Hochegger will be back here in Scandinavia together with her husband Roger Mettin in the coming 2011 summer season. Rosi have in the last two seasons been a part of circus Benneweis, where she in 2010 presented a very nice new dog act. In 2011 we can see Rosi in the Swedish circus Brazil Jack.

 

In Scandinavian:

 

Den fantastiske artist Rosi Hochegger vil være tilbage I Skandinavien I kommende sæson sammen med sin mand Roger Mettin. De to sidste sæsoner har Rosi været en del af cirkus Benneweis, hvor hun i 2010 præsenterede et meget fint hunde nummer. I 2011 vil Rosi og Roger være at finde i Svenske cirkus Brazil Jack.

 

----------------------------------------------

GaoChen

The Chinese multi artists – GaoChen will be a part of the Swedish circus Olympia in the coming 2011 season. GaoChen are two couples of twins married to each other. The have just ended a Christmas tour here in Danmark with circus Baldoni. They have been several seasons with Circus Baldoni in Denmark and two seasons in the Swedish circus Wictoria. They have also been seen in the circus building in Riga and they are very nice artists.

 

In Scandinavian:

 

De Kinesiske multi artister Gao Chen vil være at finde I Svesnke cirkus Olympia I kommende 2011 sæson. Gaochen er to sæt tvillinger der er gift med hinanden. De har lige afsluttet en jule turne med Danske cirkus Baldoni, hvor de også har tilbragt en del sommer sæsoner. Også to sæsoner i Svenske cirkus Wictoria samt en enkelt periode i cirkus bygningen i Riga. GaoChen er rigtig gode allround artister

 

January 1st.

 

Circus Baldoni 2011

Circus Baldoni will be on the roads  here in 2011 with their 3rd new tent since 2006. In this season there will be some new acts and some well-known artists.

Mr. Jumping from Hungary will be back on the stage in Baldoni but with a new trampoline act. Mr. jumping was in Baldoni back in 2006 and in 2009 he was seen for the second time in the Swedish circus Olympia (first time in Olympia in 2005). A new act comes from his wife Fatime presenting trained cats – The cat act was a part of circus Olympia in 2009.

Some of the first Baldoni seasons we were presented for some very good  but unknown artists. One of those artists are back on the stage. Andrey and Svetlana Voronin was a part of circus Baldoni in 2004. Now they are back presenting a very fast Gaocho act. Andrey presents as in 2004, a very styled juggling act on mono bike. The acts is done dressed in evening dress and with classical music. They also presents an act together – a German wheel act combined with dance – Svetland is educated dancer.

From Germany comes the legendary artist Freddy Anthony with his fantastic honk horn act – Freddy is really an entertainer in world class. Freddy has the resent years performed in the Danish circus Krone and circus Dannebrog. Freddy Anthonys wife Martine will present a handstand act.

Of cause Baldoni haven´t forgot the traditions here in circus and presents Danila and Danilo the two clowns seen the resent seasons. Also Leonardo takes his “father” with him so Leonardo, the ventriloquist Lion, have somebody to tease.

René and Thessa (the two owners) will here in 2011 deliver a stunning magic act. René was in many years a part of the Danish circus Arena presenting a very big magic show – now he has his own circus and we can look forward to magic in a very high level.

As usual premiere in Lyngby, north of Copenhagen March 23rd.

 

 

                                                           Cirkus Baldoni 2011
Cirkus Baldoni vil være vejene i deres 10 sæson og deres 3. nye telt, siden 2006. I denne sæson vil der være nogle nye love og nogle kendte kunstnere.


Mr. Jumping fra Ungarn vil være tilbage scenen i Baldoni, men med e
t nyt trampolin nummer. Mr. Jumping var i Baldoni tilbage i 2006 og i 2009 blev han set for anden gang i den svenske cirkus Olympia (første gang i Olympia i 2005). En nyt nummer, kommer fra hans kone Fatime som præsenterer trænede katte - Katten nummeret var en del af cirkus Olympia i 2009.

 


Nogle af de første Baldoni sæsoner
blev vi præsenteret for nogle meget gode, men ukendte kunstnere. En af de kunstnere, er tilbage scenen. Andrey og Svetlana Voronin var en del af cirkus Baldoni i 2004. Nu er de tilbage, de  udføreren  et meget hurtig Gaocho nummer. Andrej præsenterer, som i 2004, en meget stylet jonglørnummer på ethjulet cykel. Nummeret foregår klædt i kjole og hvidt til klassisk musik. De præsenterer også et nummer sammen - et German wheel nummer kombineret med dans - Svetland er uddannet danser.


Fra Tyskland kommer den legendariske kunstner Freddy Anthony med hans fantastiske
båt horn nummer - Freddy er virkelig en entertainer i verdensklasse. Freddy har de sidste år optrådt i det danske cirkus Krone og cirkus Dannebrog. Freddy Anthonys kone Martine vil præsentere et håndstand nummer.


Traditionerne er ikke glemt i Baldoni og præsenterer Danila og Danilo klovne duoén som har været her i en årrække. Også Leonardo tager sin "far" med  , bugtaler Løven, har nogen at drille.


René og Thessa (de to ejere) vil her i 2011 levere en fantastisk magisk
entré. René var i mange år en del af det Danske cirkus Arena, hvor han lavede et meget stort magisk show - nu har han sin egen cirkus, og vi kan se frem til magi i et meget højt niveau.


Som sædvanlig premiere i Lyngby, nord for København
23 marts.

-----------------------------------------------------------------------------

Patrick Berdino and MerryLu Casselly.

Patrick Berdino and Merrylu Casselly will  together perform a roller-skating act for the coming 2011 Arena show. The act is very modern and includes patrick coming in the show on a Harley Davidson motor bike. The entrée includes also a jet ski placed in the water. Circus Arena presents circus under water in the coming season.

 

In Scandinavian:

 

Patrick Berdino og MerryLu Casselly vil I kommende sæson præsentere et fælles rulleskøjte nummer. Nummeret er meget moderne, hvor Patrick ankommer på en Harley Davidson motorcykel. Nummeret inkluderer også Jetski placeret i vendet. Cirkus Arena præsenterer i år cirkus under vand.

 

 

  Circus Dannebrog program 2011.

 

Eddy Carello – juggler. Eddy is one of the best jugglers I have ever seen. First of all because he don't use most of the show looking for props on the floor – he is really a secure juggler. Secondly because he is modern in his style and really gets hold on the audience. Eddy will be in the ring twice – a standard juggling routine and his famous drum routine where he juggles ball on drums. Eddy has been in Dannebrog before where the Danes could enjoy this great juggler in  the 2006 season. Eddy has been a part of the very famous modern circus in Germany – circus Flic Flac.

 

 

Sifolinis – Wheel of death. Sifolinis presents a Wheel of death act in a very high class. This duo goes far out in danger. Their jumps are higher than normal seen and they really deliver a thrilling act. It is the first season for this duo in Denmark but the Norwegians had the pleasure in 2006 and again in 2009.

 

The two Bulgarian guys – Kostadin and the only 22 years old Nikolai is a price winning wheel of death act. The 2 guys won a Gold medal in the Enchede circus festival in Holland 2005. The entrée is short but packed with extremely dangerous stunts. For the first time ever in those kinds of acts, I saw one of the guys running around on the outside of the wheel on his hands. Special for those two guys is the distance they manage to get from the wheel when it is turning around. Duo Sifodilinis are two dare devils with a very very entertaining act.   

 

Bernhard Kaselowsky presents elephant and camels. Bernahard was in Dannebrog last season as well. This season he will be assisted with both of his daughters Melanie and Josefine. Melanie is girlfriend of Jimmy Enoch and Josefine girlfriend of the juggler Eddie Carello.

 

 Joulia Tchakanova  dogs and Lamas. Julia was last seen in Denmark back in 2004. At this time she performed a very nice act in Circus Arena. Now she is back in Denmark and for the first time in Dannebrog. Joulia is from Russia and presents a very charming act with Lamas and very graceful Greyhound dogs. Joulia will also be in the ring with a dog act.

 

Toti Alexis – the very well known clown family Toni Alexis Family. Toti was seen in Denmark with his family back in 2002. Here Toti was seen as a solo clown as well. Toti Alexis well be presented in Dannebrog as a solo clown without the rest of the family, as can be seen in the German circus Krone.

Richter jockey troupe will present the horses in Dannebrog. They were a part of Monaco circus festival in 2008 and came back with a gold Clown. Some of the artists in the troupe will be a part of the German circus Roncalli and the second half will be here in Denmark. The Richter Jockey troupe is one of the best horse acts and it will be a pleasure to see them here in Denmark.

 

Premiere for Dannebrog March 24th in Vojens

 

 

 In Scandinavian:

 

                                   Cirkus Dannebrog 2011.
 

Eddy Carello - jonglør. Eddy er en af de bedste jonglører jeg nogensinde har set. Først og fremmest fordi han ikke bruger det meste af showet på udkig efter rekvisitter på gulvet - han er virkelig en sikker jonglør. For det andet fordi han er moderne i sin stil og virkelig får fat på publikum. Eddy vil være i ringen to gange - en standard jonglering rutine og hans berømte tromme rutine, hvor han jonglerer bolden på trommer. Eddy har været i Dannebrog før, hvor danskerne kan nyde denne store jonglør i sæsonen 2006. Eddy har været en del af den meget berømte moderne cirkus i Tyskland - cirkus Flic Flac.
                                        
Sifolinis - Døds hjul. Sifolinis præsenterer et dødshjul nummer i en meget høj klasse. Denne duo går langt ude i fare moment. Deres spring er højere end set normalt og de leverer virkelig et spændende nummer. Det er det første sæson for denne duo i Danmark, men nordmændene havde fornøjelsen i 2006 og igen i 2009.
                                                

De to bulgarske fyre - Kostadin og kun 22 år gammel Nikolai er en pris vindende dødshjul nummer. De 2 fyre vandt en guldmedalje i Enchede cirkus festival i Holland 2005. Deres entré er kort, men pakket med ekstremt farlige stunts. For første gang nogensinde i den slags nummer, bleve der lavet løbende håndstand på ydersiden imens hjulet kører rundt. Specielt for disse to fyre er afstanden det lykkes dem at komme fra hjulet, når det drejer rundt. Duoen Sifodilinis er to fantastiske døds djævle med et meget meget underholdende nummer.
                                      
Bernhard Kaselowsky præsenterer elefant og kameler. Bernahard var ligeledes i Dannebrog i sidste sæson. Denne sæson vil han blive bistået med begge sine døtre Melanie og Josefine. Melanie er kæreste med Jimmy Enoch og Josefine kæreste i jonglør Eddie Carello.
                         

Joulia Tchakanova hunde og lamaer. Julia blev sidst set i Danmark tilbage i 2004. I 2004 udførte hun et meget flot nummer i Cirkus Arena. Nu er hun tilbage i Danmark, og for første gang i Dannebrog. Joulia er fra Rusland og præsenterer et meget charmerende nummer med lamaer og meget yndefuld Mynde  hunde. Joulia vil også være i ringen med en hund nummer
          

Toti Alexis - fra den meget kendte klovn familie Toni Alexis Familie. Toti blev set i Danmark med sin familie tilbage i 2002. Toti Alexis vil blive præsenteret i Dannebrog som  solo klovn uden resten af familien, som iøvrigt kan ses i det Tyske cirkus Krone.


Richter jockey trup vil præsentere heste i Dannebrog.
De var en del af Monaco cirkus festival i 2008 og kom tilbage med en guld Klovn.  En del af denne trup vil i kommende sæson være at finde i cirkus Roncalli imens den anden del i Dannebrog. Richter Jockey trup er noget af det bedste inden for heste numre.